Voorwaarden

Wij hanteren de algemene leveringsvoorwaarden installerende bedrijven 2007 (ALIB 2007) van brancheorganisatie Uneto-Vni. Onze Algemene Voorwaarden liggen bij ons ter inzage en kunnen op verzoek kosteloos worden toegezonden.