Energieverbruiksklassen

Maximale A+ voor onze koelingsproducten gebaseerd op faseveranderingsmateriaal en vrije lucht koeling.

De Europese Commissie heeft in de richtlijn 2009/125/EG eisen vastgesteld voor het ecologisch ontwerp van energie verbruikende producten, vaak aangeduid als EcoDesign. Het doel van de richtlijn is een aanzienlijke besparing op het energieverbruik en daarmee de CO2-uitstoot te verminderen. Hieruit voortvloeiend is de verordening 1253/2014 tot stand gekomen waarbij eisen gesteld worden aan het ecologisch ontwerp voor ventilatie-eenheden. Deze eisen zijn per 1 januari 2016 in werking getreden en per 1 januari 2018 zijn deze verder aangescherpt.
 
Al onze producten voldoen ruimschoots aan de A+ energieverbruiksklassen. Het compliance document, is bij ons op te vragen. Bij de producten zijn de energie-labels terug te vinden.